Việt Nam và REDD

Các bước quan trọng hướng tới việc thiết lập hệ thống thanh toán cho các dịch vụ hệ sinh thái (PES) đã được thực hiện trong cuộc họp của Nhóm Katoomba Đông Nam Á năm 2010 tại Hà Nội vào cuối tháng 6. Na Uy đã cung cấp kinh phí cho cuộc họp. Đại sứ Na Uy Ståle Risa và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc.

Chi trả cho các dịch vụ hệ sinh thái (PES) là một phần quan trọng trong nỗ lực giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD). Việt Nam đang thí điểm cả UN-REDD và PES. Sáng kiến ​​REDD do Na Uy đưa ra trong khuôn khổ cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu tại Bali vào tháng 12 năm 2007, và Na Uy đã đóng vai trò hàng đầu và cung cấp hỗ trợ tài chính đáng kể.

redd

Katoomba Group là một mạng lưới quốc tế hoạt động để thúc đẩy và nâng cao năng lực liên quan đến thị trường và thanh toán cho các dịch vụ hệ sinh thái (PES). Nhiệm vụ của Tập đoàn Katoomba gồm ba nhiệm vụ: xác định và ứng phó với những lỗ hổng trong việc thanh toán cho các dịch vụ hệ sinh thái (PES) về lý thuyết và thực hành; chia sẻ thông tin về những phát triển mới liên quan đến thị trường PES; và giải quyết các thách thức chính của PES, chẳng hạn như huy động người mua của khu vực tư nhân và thúc đẩy tiến bộ về khung pháp lý, liên quan đến chính sách và thể chế. Cuộc họp tại Hà Nội vào tháng 6 năm 2010 đã giải quyết một số vấn đề chính như chi trả cho các dịch vụ đầu nguồn, và tầm quan trọng của rừng ngập mặn trong việc hấp thụ các-bon.

Quan trọng cho tiến trình REDD

Điều quan trọng là phải có chương trình PES phù hợp và hệ thống phân phối chia sẻ lợi ích (BDS), để đảm bảo sự thành công và bền vững của Giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD). Việc cắt giảm như vậy liên quan đến rừng là rất quan trọng nếu việc giảm phát thải khí nhà kính được thực hiện. Phát thải khí nhà kính do mất rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển chiếm khoảng 20% ​​tổng lượng phát thải CO2 hàng năm của thế giới. Việt Nam là một trong 9 quốc gia thí điểm UN-REDD.

Thông tin thêm về chương trình UN-REDD tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *